Facebook
Facebook
Facebook
Facebook

Zapraszamy do obejrzenia filmu z udziałem dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie

Deklaracja dostępności www

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie. Data publikacji strony internetowej: 2009-11-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Strona posiada możliwość powiększenia wielkości liter.
  • Dokumenty PDF powstały na podstawie przygotowanych dokumentów z edytorów tekstu (brak odpowiedniej struktury nagłówkowej dokumentów) lub są skanami dokumentów.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Na stronie nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wyłączenia:

  • Strona nie posiada kontrastu (czarne tło, żółte litery)/
  • Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe Systemu BIP Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie posiadają następujące ułatwienia:

  • Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • Możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

Nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Mateusz Jastrzębski, adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 554 50 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie (wraz ze wskazaniem przyczyny opóźnienia) oraz zawiadamia kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, w przypadku gdyby wiązało się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:

http://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie znajduje się przy ulicy Plac Dworcowy 5. Przy GOK Gogolin znajdują się prawidłowo oznakowane dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Od miejsc parkingowych do drzwi głównych prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych. Wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy głównym deptaku. Wejście do GOK Gogolin jest bez przeszkód architektonicznych, dostosowane  dla osób niepełnosprawnych, na poziomie chodnika zewnętrznego. Na parterze budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych, dzięki której osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim będzie mogła dostać się na I piętro.

Do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Korytarze w budynku nie posiadają progów.

Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.

Na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie możliwe jest swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami.

Pracownik Centrum Informacji Turystycznej przy GOK Gogolin posługuje się językiem migowym.

Gmina Gogolin zrealizowała projekt pn. „Ku pamięci - zbiorowa mogiła powstańców w Kamieniu Śląskim” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego. Pozyskane środki w wysokości 49 875,00 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie prac renowacyjno-konserwatorskich zbiorowej mogiły powstańców śląskich na terenie cmentarza parafialnego w Kamieniu Śląskim. 

Celem projektu było podtrzymanie pamięci nad zbiorową mogiłą powstańców, stanowiącą materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem. Zbiorowa mogiła powstańców śląskich jest miejscem upamiętniającym poległych w walce na rzecz Państwa Polskiego podczas trzech powstań śląskich. Na nagrobku umieszczono trzy daty: rok 1919, 1920 i 1921. W trzecim powstaniu śląskim Kamień Śląski był rejonem zaciętych walk powstańców. Kilkakrotnie przechodził z rak do rąk, a ostatecznie 23 maja 1921 r. wieś przeszła w posiadanie Niemców. Powstańcy utrzymali miejscowy dworzec kolejowy. Polegli powstańcy zostali pochowani w zbiorowej mogile, zlokalizowanej w północnej części cmentarza parafialnego w Kamieniu Śląskim. Obiekt został wzniesiony w latach sześćdziesiątych XX wieku.

Mogiła powstańców znajduje się w rejestrze zabytków i został dla niej opracowany program prac renowacyjno – konserwatorskich. Prace ujęte w programie stanowiły przedmiotowy zakres dofinansowanego projektu. Przedmiotem projektu była zatem renowacja pomnika - nagrobka ustawionego na zbiorowej mogile powstańców śląskich. Wykonane prace renowacyjno - konserwatorskie obejmowały m.in. usunięcie wtórnych wypraw tynkarskich wraz z siatkami podtynkowymi, oczyszczenie struktury odlewu betonowego, uzupełnienie ubytków, likwidację spękań, rekonstrukcja zdestruowanej kuli; konserwację tablic z nazwiskami poległych, oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków oraz wzmocnienie struktury płyt.

Na cele projektu nawiązano współpracę z Dyrekcją Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Śląskim, której zadaniem przy czynnym zaangażowaniu uczniów jest dbanie o mogiłę. Odnowienie mogiły powstańców śląskich wzmocni promocję lokalnych zasobów dziedzictwa kulturalnego i przyczyni się do budowania lokalnej tożsamości kulturowej, której jednym z filarów jest bogata kultura ludowa, a w niej pamięć o poległych.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Dożynki to piękne święto, które łączy wszystkich w dziękczynieniu za plony i jest ukoronowaniem całorocznej pracy na wsi. Tegoroczne Gminne Uroczystości Święta Plonów „Żniwniok 2020” odbyły się 6 września w Gogolinie.

Czytaj więcej: Żniwniok 2020

 

Podczas poniedziałkowych zajęć dzieci wykonały kolorowe krasnoludki. Do ich wykonania potrzebne były: filc, płyta CD, kolorowy papier, włóczka, ruchome oczka oraz koraliki. Kontynuowane były również prace z makramy – wyplatanych sznureczków. Powstały przepiękne tęczowe pióra. Wykorzystane m. in. do breloczków.

Część uczestników rozpoczęło swoją przygodę z wyplataniem papierowej wikliny. Nie zabrakło także występów karaoke.

Czytaj więcej: Ostatni tydzień zajęć wakacyjnych

W poniedziałek 13 lipca 2020 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie przywitano nowych uczestników zajęć wakacyjnych. Dzieci zapoznały się z zasadami obowiązującymi w reżimie sanitarnym. Każdy uczestnik przygotował swoje stanowisko. Nie zabrakło chwil na to aby poznać się nieco bliżej. Zajęcia zakończyły się wykonaniem prac origami.

Czytaj więcej: Nowa grupa rozpoczęła I tydzień wakacji

Mało kto wie ile trzeba włożyć czasu i wysiłku by przygotować koronę żniwną. To misterna praca wymagająca precyzji i wielkiego zaangażowania.

W trosce o tradycję nawet w czasach pandemii pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie wspólnie zaangażowali się w wykonanie korony dożynkowej. Zebrali i wysuszyli kłosy zbóż. Nadziewają ziarna na druty. Efekty pracy będzie można podziwiać już wkrótce po wakacjach.

Czytaj więcej: Korna dożynkowa

Kolejny tydzień wakacji w Gminnym Ośrodku Kultury ruszył pełną parą! Aby wyjść dziecięcej naturze naprzeciw – na dzisiejszych zajęciach przygotowano drewniane szkatułki. Dzieci uwielbiają kolekcjonować na pozór błahe przedmioty: kamyczki, muszelki, koraliki. To dla nich prawdziwe skarby, które w specjalnym pudełku będą jeszcze ważniejsze. Do dekoracji wykorzystano metodę decoupage – jest to technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu na powierzchnię wzoru wyciętego z serwetki papierowej.

Czytaj więcej: Drugi tydzień wakacji w GCK (turnus 1)

Wakacje to dla dzieci najwspanialszy czas w całym roku. Podczas ich trwania można w różny, ciekawy sposób spędzać wolne chwile. Pierwszego dnia wakacji w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie dzieci miały możliwość wykonania dwóch prac plastycznych. Pierwsza z nich polegała na ozdobieniu swojego pudełka do przechowywania, a druga na stworzeniu pejzażu z motywem zachodu słońca. Oprócz tego nie zabrakło zabawy z muzyką oraz gimnastyki. Rozpoczęcie wakacji należało do bardzo udanych, a przede wszystkim bezpiecznych!

Czytaj więcej: Pierwszy tydzień wakacji w GCK (turnus 1)

Zapraszamy do zapoznania się z wakacyjną ofertą Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie oraz świetlic młodzieżowych na terenie Gminy Gogolin. Mimo licznych obostrzeń związanych z koronawirusem mamy nadzieję, że te wakacje będą udane.

Ważne informacje:

1. Procedury COVID-19  zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania
a. Oświadczenie rodzica 1 - opiekuna prawnego (do wypełnienia)
b. Deklaracja rodzica 2 - opiekuna prawnego (do wypełnienia)
2. Instrukcje
3. Ważne numery telefonów


Chorula

Czytaj więcej: #Zostańwdomu

Dziś obchodzimy wielkie święto. Jakie? Najlepiej wiedzą o tym najmłodsi! Z okazji Dnia Dziecka dyrektor oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie postanowili złożyć zarówno tym małym, jak i dużym najserdeczniejsze życzenia!

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie wraz ze świetlicami młodzieżowymi przyłączył się do akcji szycia maseczek dla seniorów organizowanej przez Gmina Gogolin. 

Czytaj więcej: Maseczki dla seniorów

Deklaracja dostępności

Zajęcia w GOK

Najbliższe wydarzenia

Polub nas na Facebooku!

BIP

 

bip m

 

 

 

 

epuap

Wyszukaj na stronie

Realizowane projekty

Logo NCK Visegrad Fund logo 182 logo mkidn kolor logo dom kultury plus euroregion pradziadedukoBardzo Młoda Kultura
Początek strony /*====== Moduł dostępności ======*/