Grupy zabawowe - kwiecień 2022

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie od początku kwietnia 2022 r. realizuje usługę pt. „grupy zabawowe dla rodziców” . Celem projektu jest prowadzenie zajęć w grupie dla najmłodszych dzieci (do lat 4) oraz ich rodziców bądź opiekunów prawnych. Spotkania dzieci
 i rodziców/opiekunów prawnych odbywają się pod merytoryczną opieką specjalistów. Grupy zabawowe to spotkania o charakterze edukacyjno-integracyjnym, gdzie główną rolę pełni zabawa niezbędna dla prawidłowego rozwoju dzieci.

Na pierwszych zajęciach rodzice i dzieci mieli możliwość uczestniczyć w wielu grach i zabawach: przenieśli się w krainę zwierząt, lepili z plasteliny, wykonali pracę plastyczną, śpiewali i tańczyli a przy tym naprawdę świetnie się bawili! Zajęcia były także nauką współpracy i dzielenia się. Wszystkim najbardziej przypadły do gustu zabawy z chustą animacyjną oraz piłkami, które wywołały wiele radości! Nie mogło zabraknąć także czasu na swobodną zabawę, interakcję z innymi dziećmi i rodzicami w bezpiecznym otoczeniu, pełnym atrakcji.

Tydzień później uczestnicy przenieśli się w świat zwierząt.

Na kolejnych zajęciach  królowały zajęcia sensoryczne czyli zabawa przede wszystkim zmysłami, było dużo klejenia, dotykania, ugniatania i przesypywania oraz brudzenia się czyli wszystko to co dzieci lubią najbardziej.

Ostatnie zajęcia w kwietniu miały na celu budowania relacji z dziećmi poprzez zabawy oparte na dotyku, masażyki bazujące na naturalnej aktywności dzieci według Profesor Marty Bogdanowicz. Nie mogło zabraknąć ulubionych zabaw z chustą animacyjną oraz toru przeszkód. Dodatkowo wykonana została praca z masą solną, która uczestnicy musieli samodzielnie wykonać.

Usługa realizowana jest w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie” -
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.