Dnia 11 stycznia 2023 roku spotkaliśmy się po raz pierwszy w nowym roku. Zaprezentowaliśmy wszystkim członkom symboliczny klucz do miasta przekazany seniorom przez burmistrza Gogolina podczas uroczystego spotkania inaugurującego rok 800-lecia Gogolina.


Nowy rok spotkań członków UTW rozpoczęliśmy wykładem pani dr archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego Ewy Lisowskiej pt. "Słowianie na Śląsku we wczesnym średniowieczu".