TRASA WĘDRUJĄCEJ KAPELI
 
2010 r.
09.06.2010. Przedszkole nr 1 w Gogolinie
16.06.2010. Przedszkole nr 3 w Gogolinie
21.10.2010. Przedszkole nr 1 w Krapkowicach
29.10.2010. Szkoła Podstawowa nr 3 i Przedszkole w Gogolinie - Karłubcu
10.12.2010. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gogolinie
                                
2011 r.
25.01.2011. Przedszkole nr 1 w Gogolinie
09.02.2011. SP 2 w Gogolinie
09.02.2011. Gimnazjum w Gogolinie dla ATW
08.03.2011. Kamionek " Przedszkole w Ogrodzie"
18.03 2011. SP nr 3 w Gogolinie
13.05.2011. Szkoła Podstawowa w Walcach
25.05.2011. Spotkanie integracyjne w SP 2 w Gogolinie
10.06.2011. SP 3 w Gogolinie kl.III i kl.I.
15.06.2011. SP 2 w Gogolinie kl.II i kl. I.
17.06.2011.SP2 w Gogolinie kl.III
27.06.2011. Kamionek, "Przedszkole w Ogrodzie".
16.09.2011.Sala MKS w Gogolinie- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
22.11.2011. Szkoła Podstawowa w Brożcu
25.11.2011.Przedszkole nr 1 w Gogolinie
 
2012 r.
13.01.2012. Kamionek - Dom opieki "Barbara"
15.02.2012. Przedszkole nr 1 w Gogolinie
21.02.2012.SP 2 w Gogolinie
14.03.2012. Żyrowa - Przedszkole
01.06.2012. Spotkanie integracyjne - SP 2 Gogolin
20.06 2012. kl.II SP 2 Gogolin
19.09.2012. Kamionek- zajazd "Kasztelanka" dla ATW
12.10.2012..Przedszkole nr 1 w Gogolinie
20.11.2012. Przedszkole nr 2 w Krapkowicach.
21.11.2012r. Przedszkole nr 1 w Krapkowicach
 
Występ w DSS w Kamionku 13.01
 
Rok 2013
Przedszkola nr 1 i nr 3 w Gogolinie
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gogolinie
Spotkanie integracyjne z pląsami i tańcami śląskimi dla wszystkich zebranych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie.
Nagranie dla Radia Opole przed siedzibą Goku w Gogolinie.
Oprawa muzyczna narodowego czytania organizowanego przez Miejską Biblioteke w Gogolinie - "Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry.
Koncert pieśni i wspólne śpiewanie w DSS " Barbara " w Kamionku.
 
SKM C25824031911220
 
SKM C25824031911200
 
SKM C25824031911191a
 
narodowe czytanie 7.09 028
 
 
 

 Pomysł utworzenia kapeli zrodził się wśród członków sekcji muzycznej Akademii Trzeciego Wieku. Jednak potrzeby zmieniły jej cele. Obecnie spotkania przybierają formę audycji muzycznych i odbywają się w przedszkolach i szkołach. Oprócz głównego tematu zajęć, kapela przygrywa do wspólnego śpiewu, tańców i pląsów. W skład Wędrującej kapeli wchodzą muzycy zawodowi, amatorzy, członkowie gogolińskich zespołów chóralnych, muzykujące dzieci i młodzież.