Świetlica Młodzieżowa w Malni

Siedziba:

ul. Powstańców Śląskich 2
(dawny ośrodek zdrowia)

Godziny otwarcia:

wtorki, czwartki i piątki
od 10:00 do 18:00

 

 

 

Świetlica wyposażona jest w niezbędne do wypoczynku, zabawy i nauki sprzęty, zabawki i pomoce naukowe oraz boisko z placem zabaw. Jest miejscem w którym dzieci i młodzież mogą w sposób bezpieczny i zorganizowany spędzić swój wolny czas w ciągu całego tygodnia.

Poprzez pracę, w zakresie zajęć plastycznych i technicznych, dzieci i młodzież rozwijają swoje sprawności manualne, wyobraźnię i inwencję twórczą. Prace wykonywane przez uczestników zajęć prezentowane są na lokalnych kiermaszach. Dzieci chętnie tworzą m.in.  z masy solnej, gipsu, zboża, malują szkło, robią kartki okolicznościowe itp.

Opiekunowie świetlicy uczą podtrzymywać i kultywować tradycje naszego regionu przez:

  1. Pielęgnowanie gwary ludowej – scenki, skecze prezentowane na imprezach wiejskich
  2. Pielęgnowanie tradycji i obrzędów wielkanocnych – przygotowanie stroików wielkanocnych, kroszonek. Wśród naszych dzieci mamy wielu laureatów konkursów kroszonkarskich różnego szczebla.
  3. Włączanie się w przygotowania do organizacji imprez kulturalnych na szczeblu gminnym.

Młodzi ludzie zdobywają w świetlicy umiejętność współżycia w grupie, działania w różnych sytuacjach oraz bezinteresownej pomocy. Współpracują z miejscowymi instytucjami 
(np. Caritas), np. poprzez przygotowanie upominków dla ludzi starszych i chorych.

Dzieci biorą udział w imprezach wiejskich, gminnych, chętnie też angażują się w przygotowania do imprez okolicznościowych typu:  Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Matki, Dzień Dziadka, Dzień Babci.

Świetlica zapewnia opiekę, tworzone są warunki do nauki, pomocy i pokonywania trudności w nauce. W miły i ciekawy sposób dzieci odrabiają zadania, zaspokajają ciekawość świata, rozwijają swoje zainteresowania.

Od kwietnia 2008 r. działa „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. Mieszkańcy mają do dyspozycji 10 stanowisk komputerowych z tzw. Biblioteczką multimedialną oraz szybkie łącze internetowe.

Dzieci i młodzież chętnie spędzają czas w świetlicy o czym świadczy codzienna frekwencja na zajęciach. Świetlica stała się miejscem miłych spotkań nie tylko dzieci ale też ich rodziców, którzy w miarę możliwości wspierają jej działalność.