Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gogolinie
Plac Dworcowy 2
47-320 Gogolin

Numer rachunku bankowego:
59 8883 0005 2001 0012 5615 0001