Dnia 22 marca , jak zawsze w środę w bibliotece spotkaliśmy się, żeby pobyć w gronie znajomych.
Uczestniczyliśmy w spotkaniu z przedstawicielem  komitetu organizacyjnego obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej dotyczącej tzw. " Emerytury wdowiej" panem Józefem Bukowińskim ze Zdzieszowic, który wyjaśnił nam zasady tych zmian. Zbieraliśmy podpisy. Dyskutowaliśmy o celowości takich przepisów.
Rozmawialiśmy o planowanym głosowaniu na inicjatywy obywatelskie w gminie Gogolin.