Dnia 25 stycznia 2023 roku, zgodnie z wymogami statutowymi, spotkaliśmy sie na Walnym Zgromadzeniu Członków UTW. Gośćmi zaproszonymi byli: Joachim Wojtala - burmistrz Gogolina, Ewa Wiora - dyr. biblioteki, Jan Nadbrzeżny - przewodniczący Rady Seniorów w Gogolinie. W zebraniu uczestniczyło 72 członków UTW. Zebranie prowadził Eryk Kluge, a sekretarzem był Eryk Borończyk. Odczytano sprawozdania z działalności stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe, komisji rewizyjnej, plan pracy na nowy rok. Zarząd uzyskał absolutorium. 

Dnia 11 stycznia 2023 roku spotkaliśmy się po raz pierwszy w nowym roku. Zaprezentowaliśmy wszystkim członkom symboliczny klucz do miasta przekazany seniorom przez burmistrza Gogolina podczas uroczystego spotkania inaugurującego rok 800-lecia Gogolina.


Nowy rok spotkań członków UTW rozpoczęliśmy wykładem pani dr archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego Ewy Lisowskiej pt. "Słowianie na Śląsku we wczesnym średniowieczu".

Zakończeniem roku 2022 było spotkanie w budynku GOK-u na uniwersyteckiej Wigilii dnia 14 grudnia 2022 roku.. Gośćmi naszego spotkania byli: Joachim Wojtala - burmistrz Gogolina, pani Iwona Cimek - dyrektor GOK-u, Ewa Wiora -dyr. biblioteki w Gogolinie, ksiądz Stanisław Kołodziej z parafii Karłubiec i ksiądz Aleksander Sydor z parafii Gogolin.


Około 90 członków naszego stowarzyszenia spotkała się, żeby złożyć sobie świąteczne życzenia, wspólnie zjeść tradycyjną kolację, rozmawiać i kolędować przy akompaniamencie "Wędrującej Kapeli"

Kolejne spotkanie z ciekawym człowiekiem. Dnia 24 listopada spotkaliśmy się z podróżnikiem Krzysztofem Lisowskim, który właśnie wrócił z szóstej wyprawy do Nepalu. Barwna opowieść i zdjęcia niezwykłej przyrody i najwyższych gór świata spowodowały, że poczuliśmy się uczestnikami tej wyprawy.

Kolejne spotkanie z ciekawymi ludźmi. Dnia 16 listopada przyjechał do nas zza Wrocławia miłośnik i znawca Bacha. Słuchaliśmy informacji o życiu, rodzinie i  twórczości kantora z Lipska. Spotkanie uświetniały występy uczennic : Karoliny Gołąbek na pianinie, Aleksandry Giecewicz na skrzypcach oraz gra na fortepianie naszej organistki pani Doroty Łakomy.