Pełen autokar członków UTW wyruszył rankiem 11 maja na wycieczkę do Rud Raciborskich. Na miejscu spotkaliśmy się z dyrektorem zespołu klasztornego ks. Janem Rosiakiem, który barwnie i z wielką pasją opowiadał historię klasztoru i jego odbudowy.


W Rudach zwiedziliśmy również Muzeum Kolejki Wąskotorowej, którą dojechaliśmy do pobliskiej miejscowości Stanica. Znowu mieliśmy szczęście do pasjonatów opowiadających historię funkcjonowania stacji, dawnej kuźni, mieszkania i służbówki zawiadowcy.

Dnia 3 maja grupa kilkunastu osób podążyła za przewodnikami panami Jerzym Długoszem i Sewerynem Sapokiem na rowerach do Ligoty. Zwiedziliśmy na miejscu izbę pamiątkową, piec z płaskorzeźbą Ikara  w miejscu dawnej szkoły szybowcowej. Historię tego wzgórza opowiedział nam pan Jerzy Długosz.

Wreszcie, po rocznym odroczeniu z powodów pandemii, udało się zorganizować trzydniową wycieczkę do Warszawy.
Dla  pamięci zamieszczam plan wycieczki, który w całości został zrealizowany, a koszty jej pomniejszyliśmy dzięki dotacji z urzędu miasta i starostwa. 

Dzień 27.04

Spotkanie – 12.50 – Parking dla autokarów Wilanów

 • 13.00; 13.15 Pałac w Wilanowie wstęp - rezerwacja

 • Ogród i park: spacer min. Altana Chińska, Oranżeria

 • Świątynia Opatrzności Bożej – w środku

Dzień 28.04
Spotkanie –
9.00 - Parking Myśliwiecka

*Łazienki Królewskie
: min. Pałac na Wyspie; Pałac Myśliwiecki; Amfiteatr; Stara Pomarańczarnia; Pomniki: Fryderyka Chopina, Józefa Piłsudskiego, Henryka Sienkiewicza; Belweder;

 • Przejazd Traktem Królewskim: min. Aleje Ujazdowskie, Nowy Świat, ambasady, Sejm i Senat, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa i urzędy państwowe

 • BUW – ogrody na dachu biblioteki

 • 11.45; 12.00; 12.15 POLIN

 • Teren dawnego getta żydowskiego: min. Pomnik Bohaterów Getta, Umschlagplatz, Pawiak

 • Cmentarz Wojskowy na Powązkach

Dzień 29.04
Spotkanie – 9.00 - Kolumna Zygmunta 

 • 10.20; 10.30 - Zamek Królewski – rezerwacja

 • Stare Miasto: min. Zamek Królewski, ul. Świętojańska, Archikatedra Św. Jana, Kanonie, Rynek Starego Miasta, mury miejskie, naj-węższa kamienica w Warszawie; naj-krótsza niegdyś ulica w Warszawie; Gnojna Góra; pomniki: Małego Powstańca i Szewca Jana Kilińskiego

 • Krakowskie Przedmieście i okolice: min. pomnik Adama Mickiewicza, Pałac Prezydencki, hotel Bristol, Uniwerystet Warszawski, kościół Św. Krzyża, pomnik Mikołaja Kopernika, Grób Nieznanego Żołnierza - zmiana warty, ogród Saski, Teatr Wielki Opery i Baletu

 • Przejście/przejazd do centrum i wjazd na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki

W związku ze wzrastającym zagrożeniem cyberprzestępstwami zorganizowaliśmy 20 kwietnia spotkanie z dyrektorem Banku Spółdzielczego w Gogolinie panem Markiem Kuklewskim, który przestrzegał nas przed współczesnymi sposobami wyłudzania pieniędzy poprzez strony bankowe, telefonicznie i wizyty nieznanych osób. Podawał przykłady z życia wielu zaskakujących sytuacji.

W dniu 15.04. w Wielki Piątek tego roku, tak jak przez wiele wcześniejszych lat , spotkaliśmy się wczesnym rankiem przy kapliczce na bagnach. Tradycyjnie obmyliśmy się wodą ze źródła, odmówiliśmy drogę krzyżową,  podzieliliśmy się jajkiem z życzeniami świątecznymi.