Dnia 7 lutego wysłuchaliśmy wykładu biolożki  dr hab. Danuty Witkowskiej z Uniwersytetu Opolskiego pt. "Skutki zdrowotne COVIDu".

Od długiego czasu spotykamy się regularnie w każdy poniedziałek o godz. 10-tej na porannej kawie.

Jest to dla nas czas spotkania, wymiany myśli i gry w rummikuba. Od najbliższego poniedziałku zaczniemy jeszcze grać w scrable i brydża.

Dnia 1 lutego bawiliśmy się w restauracji "Karolinka" na zabawie karnawałowej. Tańczyliśmy z wielką energią i radością od pierwszego do ostatniego tańca przy akompaniamencie pana Wiesława Zdebskiego . 

Dnia 25 stycznia 2023 roku, zgodnie z wymogami statutowymi, spotkaliśmy sie na Walnym Zgromadzeniu Członków UTW. Gośćmi zaproszonymi byli: Joachim Wojtala - burmistrz Gogolina, Ewa Wiora - dyr. biblioteki, Jan Nadbrzeżny - przewodniczący Rady Seniorów w Gogolinie. W zebraniu uczestniczyło 72 członków UTW. Zebranie prowadził Eryk Kluge, a sekretarzem był Eryk Borończyk. Odczytano sprawozdania z działalności stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe, komisji rewizyjnej, plan pracy na nowy rok. Zarząd uzyskał absolutorium. 

Dnia 11 stycznia 2023 roku spotkaliśmy się po raz pierwszy w nowym roku. Zaprezentowaliśmy wszystkim członkom symboliczny klucz do miasta przekazany seniorom przez burmistrza Gogolina podczas uroczystego spotkania inaugurującego rok 800-lecia Gogolina.


Nowy rok spotkań członków UTW rozpoczęliśmy wykładem pani dr archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego Ewy Lisowskiej pt. "Słowianie na Śląsku we wczesnym średniowieczu".